Leren en ontwikkelen

 

Leren en ontwikkelen

Lees voor

Leren en ontwikkelen, dat vinden we erg belangrijk bij de NSDSK. Je werkt samen met andere professioneel opgeleide collega’s en we moedigen je aan om je kennis op peil te houden en je expertise verder te ontwikkelen. We lopen voorop op het gebied van innovatie in de branche en dat willen we graag zo houden. We stimuleren daarom kennisdeling en het uitwisselen van nieuwe ideeën. Er is veel ruimte voor studie en kennisvergaring en we hebben een ruim intern cursusaanbod. Daarnaast vinden er intervisiesessies plaats en ook tijdens de jaargesprekken staan wij uitgebreid stil bij jouw opleiding en groei. En hadden we onze halfjaarlijkse Masterclasses met diverse workshops al genoemd?

NSDSK Academie

Bij de NSDSK hebben we onze eigen Academie. Dit is de plek waar we ons interne en externe  cursusaanbod op een overzichtelijke manier aanbieden. Hierdoor heb je goed zicht op alle mogelijkheden in het kader van je persoonlijke ontwikkeling en kun je je makkelijk inschrijven.

Opleidingscurriculum

Bij de NSDSK hebben we een Opleidingscurriculum opgesteld. Hierin staat per functiegroep uitgebreid het volgende beschreven: welke opleidingsachtergrond jij moet hebben, welke aanvullende cursussen vereist zijn gedurende jouw carrière bij de NSDSK en welke cursussen interessant zijn voor je persoonlijke ontwikkeling, in het kader van je functie. Dit Opleidingscurriculum kun je bijvoorbeeld gebruiken als handvat tijdens je jaargesprek met je leidinggevende waarin je de voortgang bespreekt en afspraken maakt over het volgende jaar. Ook kan het je richting geven bij de keuze voor een bepaald opleidingstraject.

Masterclasses en personeelsbijeenkomsten

Twee keer per jaar kun je een masterclass  bijwonen met interessante onderwerpen die spelen binnen het vakgebied. In een middag krijg je van interessante sprekers en door workshops te volgen van alles te horen over dit onderwerp. Tijdens de personeelsmiddag krijg je een update over allerlei projecten van de NSDSK. We sluiten deze middagen af met een borrel om bij te praten met collega's.

 

Lees voor

Leren en ontwikkelen, dat vinden we erg belangrijk bij de NSDSK. Je werkt samen met andere professioneel opgeleide collega’s en we moedigen je aan om je kennis op peil te houden en je expertise verder te ontwikkelen. We lopen voorop op het gebied van innovatie in de branche en dat willen we graag zo houden. We stimuleren daarom kennisdeling en het uitwisselen van nieuwe ideeën. Er is veel ruimte voor studie en kennisvergaring en we hebben een ruim intern cursusaanbod. Daarnaast vinden er intervisiesessies plaats en ook tijdens de jaargesprekken staan wij uitgebreid stil bij jouw opleiding en groei. En hadden we onze halfjaarlijkse Masterclasses met diverse workshops al genoemd?

NSDSK Academie

Bij de NSDSK hebben we onze eigen Academie. Dit is de plek waar we ons interne en externe  cursusaanbod op een overzichtelijke manier aanbieden. Hierdoor heb je goed zicht op alle mogelijkheden in het kader van je persoonlijke ontwikkeling en kun je je makkelijk inschrijven.

Opleidingscurriculum

Bij de NSDSK hebben we een Opleidingscurriculum opgesteld. Hierin staat per functiegroep uitgebreid het volgende beschreven: welke opleidingsachtergrond jij moet hebben, welke aanvullende cursussen vereist zijn gedurende jouw carrière bij de NSDSK en welke cursussen interessant zijn voor je persoonlijke ontwikkeling, in het kader van je functie. Dit Opleidingscurriculum kun je bijvoorbeeld gebruiken als handvat tijdens je jaargesprek met je leidinggevende waarin je de voortgang bespreekt en afspraken maakt over het volgende jaar. Ook kan het je richting geven bij de keuze voor een bepaald opleidingstraject.

Masterclasses en personeelsbijeenkomsten

Twee keer per jaar kun je een masterclass  bijwonen met interessante onderwerpen die spelen binnen het vakgebied. In een middag krijg je van interessante sprekers en door workshops te volgen van alles te horen over dit onderwerp. Tijdens de personeelsmiddag krijg je een update over allerlei projecten van de NSDSK. We sluiten deze middagen af met een borrel om bij te praten met collega's. 

 

Contact

 

NSDSK Algemeen

    020-5745945

    nsdsk@nsdsk.nl

   Lutmastraat 167
1073 GX Amsterdam

 

Audiologisch Centrum
Holland Noord

    072-5141050

    achn@nsdsk.nl

   De Vliegerstraat 1a
1816 KD Alkmaar

 

 

Spraaktaalcentrum
Amsterdam Noord
   020-5745920
   stan@nsdsk.nl
   Noordeinde 124B
1121 AL Landsmeer

 

Spraaktaalcentrum
Amsterdamse Poort

   020-2382571

   stap@nsdsk.nl

   Hofgeest 343
1102 ER Amsterdam

 

 

Volg ons op